Αρχική Σελίδα » Έλεγχοι Νοσοκομειακών Χρεώσεων

Ένας λογιστικός έλεγχος στον λογαριασμό του νοσοκομείου θα εξοικονομήσει τις περισσότερες φορές στον ασθενή – πελάτη εκατοντάδες ή και χιλιάδες Ευρώ αναλόγως την κλίμακα. Ο λόγος είναι, ότι πολύ περισσότεροι από το 50% των ιατρικών λογαριασμών περιέχουν σφάλματα. Το γεγονός αυτό, καθιστά αναγκαίο όχι μόνο για τον ιδιώτη ασθενή, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς, να διενεργήσουν έλεγχο πριν από την οποιαδήποτε πληρωμή των λογαριασμών στο νοσοκομείο.

H εταιρεία μας ειδικεύεται στις ιατρικές χρεώσεις και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου στον λογαριασμό του νοσοκομείου. Διαθέτουμε εξειδικευμένο λογισμικό που θα αντιπαραβάλει τις χρεώσεις στον λογαριασμό σας με τους τιμοκαταλόγους -όχι μόνο του προμηθευτή σας- αλλά και αυτούς των ανταγωνιστών του, ώστε να βρει τυχόν λάθη στους κωδικούς χρέωσης αλλά και πιθανά λάθη στα είδη και τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν. Μετά τον έλεγχο λαθών τιμολόγησης, ο ειδικός θα διαπιστώσει εάν τα δεδομένα είναι ακριβή και στην συνέχεια θα προσεγγίσει το νοσοκομείο προκειμένου να διορθωθεί ο Λογαριασμός.

Συχνοί τύποι Λαθών στις Νοσοκομειακές χρεώσεις.

  • Λάθη κωδικοποίησης
  • Διπλές χρεώσεις
  • Χρεωμένα αναλώσιμα & υπηρεσίες που κανονικά παρέχονται δωρεάν
  • Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Άλλες υπερχρεώσεις (π.χ. Upselling)

Τα παραπάνω λάθη μπορεί να κοστίσουν έως και αρκετές χιλιάδες Ευρώ ανά ασθενή σε επιπλέον χρεώσεις. Βέβαιο είναι ότι οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οφείλεται είτε αστοχία είτε σε απάτη.

Η λανθασμένη κωδικοποίηση αποτελεί κοινό λάθος, που συναντάται κατά τον έλεγχο σε έναν νοσοκομειακό λογαριασμό. Συμβαίνει όταν το νοσοκομείο θα χρησιμοποιήσει ένα ιατρικό κωδικό χρέωσης που δεν ταιριάζει με τον τύπο της διαδικασίας που εφαρμόσθηκε στον ασθενή. Μια ιατρική διαδικασία θα έχει μια σειρά από κωδικούς χρέωσης την οποία τα Λογιστήρια των Νοσοκομείων χρησιμοποιούν για να αναγνωρίζουν και να χρεώνουν το είδος της ιατρικής πράξης που έγινε. Τις περισσότερες φορές η ιατρική πράξη είναι μια θεραπευτική διαδικασία ρουτίνας, δεν αποκλείεται όμως η πιθανότητα, η διαδικασία να είναι πολύ περίπλοκη σε σοβαρότερα περιστατικά. Υπάρχουν συνεπώς φορές όπου ο ασθενής ενώ έχει γίνει αποδέκτης μιας απλής, συνηθισμένης θεραπευτικής διαδικασίας, στην πράξη να χρεώνεται για την πιο περίπλοκη άρα και συνήθως πιο δαπανηρή θεραπεία.

Τα σφάλματα χρέωσης παρατηρούνται με μεγάλη συχνότητα κατά τον έλεγχο νοσοκομειακών λογαριασμών και αφορούν το επίπεδο υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η παραμονή στο δωμάτιο εντατικής θεραπείας για ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο μπορεί να οδηγήσει και σε χρέωση υπηρεσίας επιπέδου αντίστοιχου με δωμάτιο εντατικής θεραπείας που χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες διάσωσης της ζωής. Αυτό θα έχει σαν άμεση συνέπεια ένα υπέρογκο κόστος στον λογαριασμό που θα λάβει ο ασθενής.

Υπερχρεώσεις μπορεί να προκύψουν καθώς οι τιμές των φαρμάκων αλλάζουν σχεδόν ανά εξάμηνο, ενώ οι τιμές των εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων αυξομειώνονται συνεχώς λόγω των νέων τεχνολογιών και του ανταγωνισμού. Η εταιρεία μας όμως λόγω της εξειδίκευσής της έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις συνήθεις αμοιβές για τις ιατρικές πράξεις και τις τιμές των αναλωσίμων που παρέχονται από όλους τους προμηθευτές υγείας και να διατηρεί ιστορικά και συγκρίσιμα αρχεία. Αυτή η διαρκής παρακολούθηση και καταγραφή των τάσεων του κλάδου, δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να γνωρίζει τις εκάστοτε τιμές της αγοράς, σε σχέση με τις ιατρικές πράξεις, τα αναλώσιμα είδη και φάρμακα που χρεώνει το Νοσοκομείο.

Το Upselling είναι μια πρακτική όπου το νοσοκομείο θα κάνει αντικαταστάσεις, που θα οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος θεραπείας για τον ασθενή. Για παράδειγμα, ο γιατρός θα σας συνταγογραφήσει ένα γενόσημο φάρμακο και το νοσοκομείο θα διαθέσει ένα εμπορικό σκεύασμα πολύ ακριβότερο του γενόσημου. Αυτό γίνεται για να διογκωθεί ο  λογαριασμός του ασθενούς, και όχι επειδή δεν έχουν το γενόσημο άμεσα διαθέσιμο.

Ο έλεγχος λογαριασμού του νοσοκομείου μπορεί να περιλαμβάνει και επανεξέταση των ιατρικών αρχείων, όπου συγκρίνοντάς τα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο θεραπείας του ασθενούς να βρεθούν λάθη. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύονται υπερχρεώσεις που ποικίλλουν από σφάλματα στο επίπεδο των υπηρεσιών, διπλές χρεώσεις, upselling και χρεώσεις για μη χρεώσιμα είδη ή υπηρεσίες.

Ένας Έλεγχος στο λογαριασμό του Νοσοκομείου πάντα εξοικονομεί χρήματα.

Ένας ιδιώτης ασθενής, μια ασφαλιστική εταιρεία ή ακόμη και ένας ασφαλιστικός οργανισμός μπορεί πιθανότατα να εξοικονομήσει χιλιάδες Ευρώ, αξιοποιώντας τη βοήθεια ενός ειδικευμένου ελεγκτή, να κάνει έναν έλεγχο στον λογαριασμό του νοσοκομείου. Με το 80% των ιατρικών λογαριασμών να περιέχουν λάθη και υπερχρεώσεις, αυτήν ειδικά την εποχή, πραγματικά συμφέρει τον οποιοδήποτε να έχει ελέγξει όλα του τα ιατρικά έξοδα πριν από την καταβολή τους.

Έλεγχοι Νοσοκομειακών Χρεώσεων