Αρχική Σελίδα » Ιστορικό - Όραμα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε, με διακριτικό τίτλο MLGK, ιδρύθηκε το 1997 και σηματοδοτεί με την παρουσία της το χώρο των Λογιστικών και των Φοροτεχνών. Από τότε, η Εταιρία μεγάλωσε με γρήγορους ρυθμούς, και επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς όπως η πώληση, αντιπροσώπευση και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της μηχανογράφησης, της οργάνωσης Λογιστηρίων, ειδικού Software και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Η πρόοδος της ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη βοήθεια του Προσωπικού της το οποίο αποτελείται από 28 άτομα: λογιστές, Φοροτέχνες, Εργασιολόγους και Μηχανικούς Η/Υ, ενώ παράλληλα, έχει στη διάθεσή της  εξωτερικούς Συνεργάτες και Συμβούλους με αντικείμενο τα Νομικά Επιχειρήσεων, τις Υπηρεσίες E-Marketing και Διαδικτύου και Υπαγωγή σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε βρίσκονται στην οδό Υμηττού 190 στο Παγκράτι, και το Υποκατάστημα στην Λεωφόρο Μαραθώνος 116 στην Νέα Μάκρη Αττικής και περιλαμβάνουν, γραφεία και αποθήκες συνολικού εμβαδού 600 τ.μ.
 
Τα γραφεία μας
 

ΟΡΑΜΑ

Όλοι μας ασφαλώς γνωρίζουμε, ότι η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον, δεν είναι σε καμία περίπτωση, ένα τυχαίο γεγονός. Απαιτείται οργάνωση, πρόβλεψη, στρατηγική και παραγωγικότητα για να επιτευχθούν οι στόχοι της κάθε επιχείρησης.

Στην πορεία αυτή η οργάνωση και η σωστή λειτουργία του Λογιστηρίου και γενικά των Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία. Ιδίως δε αν ληφθεί υπόψη, ότι ζούμε σε μια χώρα, όπου οι νόμοι είναι ασαφείς, αλλάζουν συνεχώς, χωρίς προειδοποίηση και οι πιο απλές φορολογικές παραλείψεις μπορεί να έχουν καταλυτική επίδραση, ακόμα και στην ίδια την υπόσταση των επιχειρήσεων.

Πιστεύουμε απόλυτα, ότι οργανώνοντας σωστά ένα λογιστήριο, συμβάλλουμε δυναμικά στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, αφού η ακριβής και άμεση πληροφόρηση και η σωστή εφαρμογή των νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, αποτελούν τις προϋποθέσεις και τα εργαλεία για τη λήψη των σωστών αποφάσεων και την απρόσκοπτη ανάπτυξη τους.