Αρχική Σελίδα » Ποιοι Είμαστε

ΙΔΡΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Μηχανολογιστική ΕΠΕ διαθέτουμε μια αφοσιωμένη ομάδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες με την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για να ολοκληρωθούν έργα ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Σκοπός μας η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στόχος μας να ξεπερνούμε τις προσδοκίες των πελατών μας σε κάθε έργο. Η εταιρεία μας διοικείται από μια ομάδα επιστημόνων οι οποίοι αθροίζουν πάνω από 40 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας.

1. Κοκκινάκης Γεώργιος του Νικολάου (Founding Director). Γεννημένος το 1960 στην Κρήτη, είναι έγγαμος με δύο παιδιά, Λογιστής απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α’ Κατηγορίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή από το 1982.

2. Φυλακτός Αθανάσιος του Νεάρχου (Executive Director). Γεννημένος το 1966 στην Αθήνα, είναι έγγαμος με δύο παιδιά, Οικονομολόγος απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οικονομολόγου και Λογιστή Φοροτέχνη Α’ Κατηγορίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή από το 1988.

Κοκκινάκης - Φυλακτός

Συνεργάτες:

 1. Μάνης Ευάγγελος, email επικοινωνίας: bagmanis@mlgk.gr
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Προμηθειών, Διεκπεραιώσεων με Δημόσιους Οργανισμούς και εταιρειών με υποχρέωση τήρησης βιβλίων με απλογραφικό σύστημα (Β’ κατηγορίας)
 2. Καραντάνη Δέσποινα, email επικοινωνίας: deskarantani@mlgk.gr
  Υπεύθυνη τμήματος εταιρειών με υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων διπλογραφικού συστήματος (Γ’ κατηγορίας)
 3. Παπαδής Κωνσταντίνος, email επικοινωνίας: papadicos@hotmail.com
  Υπεύθυνος Εργατικών-Ασφαλιστικών θεμάτων
 4. Τσαγκούλη Θεοδώρα email επικοινωνίας: doratsagouli@mlgk.gr
  Υπεύθυνη Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος
Συνεργάτες